Skip to main content

Om Dustex

Dustex er basert på naturens eget bindemiddel, lignin. Dette stoffet utvinnes fra grantrær og er bindemiddelet som binder trefibrene i treet sammen.

I Dustex finner du dette bindemiddelet, som sørger for effektiv og svært miljøvennlig binding av grus og støv på våre grusveier. I tillegg til reduserte støvplager, økes trafikksikkerheten og du får et sterkt toppdekke på veien. Jevn tilførsel av Dustex gjennom flere år gir en solid vei med stabilt dekke, også i dybden. Dermed forsterkes veiens bæreevne og problemer med telehiv reduseres til et minimum.

Borregaard LignoTech lanserte varemerket DUSTEX i 1989, som bindemiddel for grusveier. Etter lanseringen i Norge har Borregaard LignoTech samarbeidet med blant annet Statens Vegvesen, SINTEF og mange kommuner for å utvikle og bedre standarden på grusveier, og dermed ta bedre vare på miljøet.

PRODUKTDATABLAD