Skip to main content

Dustex

Dustex er basert på naturens eget bindemiddel, lignin, som binder trefibrene i grantrær sammen. Dustex sørger for effektiv og svært miljøvennlig binding av grus og støv på grusveier, i tillegg til å redusere støvplager og øker trafikksikkerheten, samtidig som toppdekket på veien styrkes. Med jevn tilførsel av Dustex gjennom flere år får du en solid vei med stabilt dekke, også i dybden. Dermed reduseres problemer med telehiv til et minimum. Ved å binde støvet får vi en grusvei som krever mindre vedlikehold, gir bedre veiøkonomi og reduserer støvplager.